Voldoet de wijn niet aan je verwachtingen of zijn er flessen tijdens de transport kapot gegaan? Vervelend, maar dat lossen we graag voor je op. Neem dan contact op met de klantenservice en zij komen in overleg met een passende oplossing.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product ongeopend met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
3. De verzegeling van het flesje mag niet verbroken zijn

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11. Retourvoorwaarden
Alle producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Alle retourzendingen die voorzien zijn van een ingevuld retourformulier en verzonden zijn naar het het correcte retouradres worden in behandeling genomen. Het terug verzenden is op uw eigen risico; wij adviseren het pakket met track&trace te retourneren en uw track&trace nummer te bewaren. Alle ongeopende producten worden binnen 2 weken na ontvangst gecrediteerd via dezelfde betaalmethode die tijdens het bestellen is gebruikt.

Voldoet uw bestelling aan de voorwaarden? Stuur dan een email naar [email protected]/ om een retourformulier aan te vragen.